เผารถด้านล่าง

ด้านล่างโครงสร้างรถเตาเผาและลงร่างเตาเผาพื้นฐานเดียวกัน แต่มีรถเตาเผาแทนด้านล่างหลุมดูดในด้านล่างของเตาเผารถดับเพลิงหรือส่วนล่างของผนังเตาเผาที่ร่างกายจะได้รับรหัสบน รถเตาเผาผลักดันเตาหลังจากที่ถูกเผาไหม้หลังจากที่ระบายความร้อนที่อุณหภูมิบางรถเตาเผาจากส่วนอื่น ๆ (เช่นจากปลายด้านหนึ่งจะดึงออกมาตามที่เตาเผาลิ้นชัก) แล้วตัวรถใหม่สำหรับการผลักดันนวัตกรรมจึง เตาเผา name.trolley ที่สามารถโหลดและยกเลิกการโหลดนอกเตาเผาเพื่อปรับปรุงความเข้มแรงงานและเพิ่มความเร็วในการหมุนเวียน

ฝากข้อความไว้

ส่งคำสั่งซื้อตอนนี้
ส่งคำสั่งซื้อตอนนี้